EU-kontroll 1195,-

pk

NYTTIG INFORMASJON OM DEN NYE  EU-KONTROLLEN

Det er ditt ansvar å fremstille bilen til kontroll hos et godkjent kontrollorgan. (Jensens Bilservice er et godkjent kontrollorgan)  Statens vegvesen vil sende deg et varsel 2 måneder før fristen går ut. Vær ute i god tid med å bestille time for EU-kontroll, slik at det blir tid til å utbedre eventuelle mangler. Lar du oss utbedre mangler, foretar vi også etterkontroll uten ekstra kostnader. Fristen for EU-kontroll er endelig - du får ikke lengre noen utesettelse, slik det var tidligere.

HVOR LANG TID I FORVEIEN KAN DU TA EU-KONTROLL?

Du bestemmer selv hvor tidelig du vil ta EU-kontrollen, men husk at hvis du tar EU-kontrollen mer enn 2 måneder før fristen, vil dette bli bestemmende dato for neste kontroll (se neste avsnitt)

HVORDAN BEREGNES FRISTEN FOR NESTE KONTROLL?

Neste frist for EU-kontroll beregnes ut fra dato for når du tok hovedkontrollen, og ikke for når du eventuelt tok etterkontrollen. Tar du hovedkontrollen mindre enn to måneder før fristen din går ut, vil den opprinnelige fristen bli stående som utgangspunkt for neste EU-kontroll.

Eksempel 1: fristen er 1 des 2019 og du tar hovedkontrollen 1 nov 2019. Neste frist vil da være 1 des 2021

Eksempel 2: fristen er 1 des 2019 og du tar hovedkontrollen 1 sept 2019. Neste frist vil nå være 1 sept 2021

HVOR OFTE SKAL JEG HA EU-KONTROLL?

Personbil (M1) og varebil (N1)  = innen 4 år etter førstegangsreg og deretter hvert 2. år

Taxi                                           = innen 1 år etter førstegangsreg og deretter hvert år

Veteranbil (over 30 år)              = hvert 5. år

 

 

KONTROLLENS INNHOLD

Kontrollen har en miljødel og en sikkerhetsdel. Miljødelen omfatter blant annet avgass, støy og lekkasjer. Sikkerhetsdelen omfatter bremseanlegg, styring, sikt, lys, aksler, støtdempere osv. Følgende koder vil du finne på din kontrollseddel:

- : Kontrollpunktet er ikke aktuelt for ditt kjøretøy
0: Kontrollert og funnet i orden
1: Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres
2: Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan (etterkontroll)
3: Feil/mangel som tilsier kjøreforbud og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan (etterkontroll)
4: På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. Ved senere kontroll av kjøretøyet og hvis det klimamessig er mulig, skal kontrollpunktet måles.

Menyvalg

Stor service (B) 4900,-*
Liten service (A) 3200,-*
Bremsevæske skift  995,-
Kjølevæske skift  850,-
EU-kontroll  1195,-
Service aut.kasse 5 trinn 2990,-
Service aut.kasse 7 trinn 4990,-
Service aut. kasse 9 trinn 6900,-
Service aut kasse DCT 5490,-
Flushing av aut. kasse fra 4490,-
A/C service, full tank fra 2990,-
Desinfisering av a/c  500,-
Software oppdatering  990,-
Motorvask  375,-
El. 4-hjulsmåling 1900.-#

 

*oljetillegg over 6 liter

# justering etter timepris

Oljeskift automatkasse

 m/ nyeste generasjons original MB-olje 

fra 2990,- 

inkl olje, filter, pakning og mva.

 

 

Tilbud fra delebutikken!

 Mattesett 4 stk

Stoff og gummi

595,-


1061200106